VISIONI RECUPERATE


La nostra era es veu marcada per una nova i extraordinària habilitat de viure en la ficció, per la possibilitat d'existir en un terreny que no és només el físic i el material sinó que pertany al món flotant i immaterial de la informació, de la digitalització. La fotografia contemporània, com una estructura mòbil, ha transcendit la categoria del visible –entès com a veritable– per a traslladar-se en el terreny d'allò que és possibile. És a dir, la fotografia no se'ns mostra com un realitat capturada; més aviat, esdevé una imatge recuperada, susceptible d'integrar-se en un camp infinit de possibilitats.